อบจ.ภูเก็ต mou สำนักงานประกันสังคม ร่วมเป็นสถานพยาบาลให้บริการทำฟันแก่ผู้ประกันตน

โพสเมื่อ : Thursday, July 11th, 2024 : 4.19 pm

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนางสาวเพ็ญศิริ สอสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต