อบจ.ภูเก็ต เปิด “บ้านชาร์เตอร์แบงค์” จัดงาน “สงกรานต์”

โพสเมื่อ : Wednesday, April 12th, 2023 : 8.38 am

 อบจ.ภูเก็ต จับมือ จังหวัดภูเก็ต เปิดบ้านชาร์เตอร์แบงค์ จัดงาน “สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล” : องค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์จังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 17.30 น. ณ บ้านชาร์เตอร์แบงค์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล” : องค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์จังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2566

โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน เครือข่ายสภาวัฒนธรรม เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เข้าร่วม

ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกัน จัดงานโครงการจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระ ของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีกิจกรรมเสวนา โดย รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ อนุกรรมาธิการด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร,อาจารย์นิโรธ โชติช่วง ปราชญ์ชาวบ้านพื้นที่อำเภอถลาง,อาจารย์สุเชาว์ พงศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย/นักเขียนอิสระ และอาจารบ์ไพรัชน์ คำเลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ดำเนินการเสวนา โดย นายณภัทราพล นลจิตต์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภายในงานมีการสาธิตอาหารพื้นเมืองชมและชิมอาหารพื้นบ้านโดยเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ,การแสดงรำวงมาตรฐาน โดยเครือข่ายทางวัฒนธรรมตำบลฉลอง,การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และดนตรีร่วมสมัย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการแสดงกลองยาว โดย เครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดมงคลวราราม (ในยาง)

โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก