อบจ.ภูเก็ต เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน Moderna ให้ชาวภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, February 9th, 2022 : 8.33 am

 

อบจ.ภูเก็ต เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีน Moderna แก่พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-28 ก.พ.นี้ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์การค้าเซ็นทรัล ฟลอเรสต้า หลังได้รับวัคซีน Moderna จากสภากาชาดไทยและองค์การเภสัช เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้คนภูเก็ต พร้อมเตรียมเปิดลงทะเบียนอีกรอบเดือนมีนาคมนี้

 

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 1 นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 6 นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 1 นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 5 นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 8 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และนางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต ณ ห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปิดให้บริการวันแรกสำหรับพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ตที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Moderna เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ได้จัดซื้อวัคซีน Moderna จากสภากาชาดไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 60,000 โดส ซึ่งสถานการณ์ในขณะนั้นโควิดยังไม่จางหายลง และเราเล็งเห็นว่าควรจะต้องมีการบูสเตอร์วัคซีนเข็ม 3 หรือเข็ม 4 เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบารัฐบาล และเมื่อรัฐบาลตัดสินใจให้ภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจเพื่อจะนำรายได้กลับมาพัฒนาประเทศ โดยใช้ชื่อโครงการ Phuket Sandbox นั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพของคนภูเก็ตและการป้องกันโรค ตนพร้อมด้วยผู้บริหาร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต จึงได้ดำเนินนำวัคซีน Moderna จำนวน 60,000 โดสมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชน

 

 

“วันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนภูเก็ตที่รอคอยวัคซีน Moderna มานาน โดยวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2565 อบจ.ภูเก็ต ได้ทำการฉีดวัคซีน Moderna ซึ่งได้รับการจัดสรรมาจากสภากาชาดไทยให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ ส่วนในวันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2565 จะทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 อำเภอ 17 ตำบล ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้ทำการจัดซื้อไว้กับองค์การเภสัชกรรม และวันนี้การลงทะเบียนรับวัคซีน จำนวน 22,000 โดสนั้นเต็มแล้ว แต่พี่น้องประชนไม่ต้องตระหนักตกใจ เนื่องจากในเดือนมีนาคมนั้น เราจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนส่วนที่เหลืออีก 32,000 โดส ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนอีก 32,000 คน เข้ามาร่วมลงทะเบียนวัคซีน Moderna ของ อบจ.ภูเก็ต ได้อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าวัคซีนล็อตต่อไปจะมาประมาณต้นเดือนมีนาคมนี้”