อบจ.ภูเก็ต เปิดจองแล้ว 5 กลุ่มเป้าหมาย ของสภากาชาดไทย รับวัคซีน moderna

โพสเมื่อ : Monday, November 15th, 2021 : 12.30 pm

 

อบจ.ภูเก็ต เปิดจองแล้ว ! คนภูเก็ตเข้าข่าย 5 กลุ่มเป้าหมาย ของสภากาชาดไทย สามารถเข้าระบบ  “จองวันและเวลานัดหมาย” ฉีดวัคซีน รับวัคซีน moderna ได้แล้ววันนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าที่เข้าข่าย 5 กลุ่มเป้าหมาย ของสภากาชาดไทย ลงทะเบียน จองวันและเวลานัดหมายรับวัคซีน moderna ได้แล้ววันนี้ โดยมีช่องทางในการจองดังนี้ จองผ่าน ทางเว็บไซต์ https://vaccinephuket.phuketpao.go.th

โดยท่านที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มตามที่สภากาชาดไทยกำหนดสามารถเลือกวัน-เวลาเพื่อรับวัคซีน moderna 23-24 พ.ย. 2564 ที่ศูนย์วัคซีนภูเก็ตเมอร์ลิน ดังต่อไปนี้

23 พ.ย. 2564 รอบตั้งแต่ 09:00-16:00 น. (7 รอบ)

24 พ.ย. 2564 รอบตั้งแต่ 09:00-11:00 น. (3 รอบ)

 

โดยมี เงื่อนไข ดังนี้ 1. สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ผู้ป่วยติดเตียง หลังจากเช็คสิทธิ์ออนไลน์แล้ว ให้ท่านรอโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ตเพื่อทำการนัดหมายฉีดวัคซีนถึงบ้านท่านต่อไป 2. หากผู้มีสิทธิ์จองรอบการฉีดและไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ จะนำรายชื่อไปรอการรับวัคซีนในรอบถัดไป 3. ท่านจะไม่ได้รับวัคซีน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 4. เฉพาะผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้กับทาง อบจ.ภูเก็ต เท่านั้น ที่จะสามารถทำการจองในระบบได้