อบจ.ภูเก็ต เติมเต็มศักยภาพผู้นำอิสลาม

โพสเมื่อ : Monday, August 7th, 2023 : 11.00 am

อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม เพื่อให้มีความรู้ในแนวทางและการพัฒนากิจการของมัสยิดและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านศาสนาอิสลามของแต่ละชุมชน

วันนี้ ( 5 สิงหาคม 2566 ) เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม (กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน) โดยมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

โครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำศาสนาอิสลาม, ผู้นำชุมชน, คณะทำงานด้านกิจการศาสนาอิสลาม อบจ.ภูเก็ต, คณะทำงานด้านกิจการสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 100 คน

โดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 5 – 9 ส.ค.2566 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลามมีความรู้ในแนวทางและการพัฒนากิจการของมัสยิดและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านศาสนาอิสลามของแต่ละชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำศาสนาอิสลาม รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน