อบจ.ภูเก็ต เตรียมส่งมอบพื้นที่ประเมินความพร้อม สำหรับการจัดงาน Expo 2028, Phuket Thailand ให้ จ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Tuesday, July 19th, 2022 : 5.21 pm

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องจักรกลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่ทั้ง 7 จุด

 

 

เพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้กับจังหวัดภูเก็ต ในการรองรับกิจกรรมสำรวจพื้นที่เชิงลึก (Enquiry Mission) ของคณะกรรมการ BIE ณ จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565 เพื่อตรวจประเมินความพร้อมพื้นที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำหรับการจัดงาน Expo 2028, Phuket Thailand โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอกะทู้ นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายภานุพันธ์ จินดาพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ท่าฉัตรไชย ตัวแทนจากทีเส็บ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่