อบจ.ภูเก็ต เตรียมพื้นที่จัดงาน “ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร”

โพสเมื่อ : Friday, February 11th, 2022 : 11.35 am

 

อบจ.ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง

 

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทนง อุตสาหะ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รวมถึงติดตามความคืบหน้าในส่วนของการทาสีผิวพื้น ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 40 เปอร์เซ็นต์

 

 

สำหรับพื้นที่บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลางนั้น ทางผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ได้มีนโยบายในการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่พี่น้องประชาชนต่อไป