อบจ. ภูเก็ต เดินหน้าสร้างความรู้ต้านการทุจริต

โพสเมื่อ : Saturday, August 6th, 2022 : 12.29 pm

อบจ.ภูเก็ต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ภูเก็ตสุจริต เดินหน้าจัดอบรม หวังตระหนักให้เห็นผลของการทุจริต

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ภูเก็ตสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โดยมีนายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต พร้อมตระหนักถึงผลของการกระทำการทุจริต

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น