อบจ.ภูเก็ต เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จัดอบรมหลักสูตร “การบริการที่ดีแบบวิถีใหม่”

โพสเมื่อ : Tuesday, September 6th, 2022 : 8.46 am

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “การบริการที่ดีแบบวิถีใหม่” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมดารา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดย นายธราพงษ์ เดชอักษร ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวและกีฬา นายนเรศ ศรีนาค ประธานที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และพนักงานด้านการบริการ ในสถานบริการด้านการท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวนันทรัชต์ ตันธนกุล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

การจัดอบรม หลักสูตร “การบริการที่ดีแบบวิถีใหม่” เป็นการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายบางส่วนจาก อบจ.ภูเก็ต โดยนำรายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากเข้าผู้พักในโรงแรม ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการบริการ และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจที่ดีสำหรับพนักงานด้านการบริการ ในการให้การบริการนักท่องเที่ยว และปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานในทุกๆ ขั้นตอน ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการบริการและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการท่องเที่ยว สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืน”

ด้าน นายธราพงษ์ เดชอักษร ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณการอบรมให้กับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และบริหารสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”