อบจ.ภูเก็ต เดินหน้าทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวขหาเชื้อโควิดในกลุ่มเสี่ยง

โพสเมื่อ : Friday, August 20th, 2021 : 6.53 pm

อบจ.ภูเก็ต ยังเดินหน้าทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ในเขต ต.เกาะแก้ว ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านสะปำมงคลวิทยา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 6 และ นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 8 ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย”

พร้อมแจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ในการลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้กับกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ฟรี ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุก มีจำนวนทั้งสิ้น 382 ราย และ มีผลตรวจเป็นบวก จำนวน 2 ราย

อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักต่อความห่วงใยของประชาชน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะการป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษา