อบจ.ภูเก็ต เข้าปรับปรุงถนนซอยตะเกียง ต.ป่าคลอก ให้ประชาชนขนย้ายสินค้าเกษตรได้สะดวก

โพสเมื่อ : Tuesday, July 4th, 2023 : 3.14 pm

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566  นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ตรวจงานการปรับปรุงถนนซอยตะเกียง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตามที่นายอธิพงษ์ คงนาม สมาชิกสภา อบจ. เขต 2 อ.ถลาง ได้ขอความอนุเคราะห์ อบจ.ภูเก็ต ในการสนับสนุนหินคลุกและเครื่องจักรกล เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนบริเวณดังกล่าวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ดำเนินการขนย้ายสินค้าการเกษตรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น