อบจ.ภูเก็ต ห่วงใย ! ประชาชน นำทีมแพทย์ พยาบาลลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก เข็มที่ 2 ถึงบ้านฟรี

โพสเมื่อ : Friday, October 8th, 2021 : 3.04 pm

อบจ.ภูเก็ต ห่วงใย ! ประชาชน นำทีมแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก เข็มที่ 2 ให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้พิการ ถึงบ้าน ฟรี! ตามโครงการ “อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน”

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ต.ค.ที่ผ่านมา  เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ สีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และ นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 5 พร้อมด้วย นพ.กิตติ ปรมัตถผล แพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก เข็มที่ 2 ให้แก่ประชาชน (ตามเงื่อนไข) ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้พิการ ถึงบ้าน (ฟรี) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในเขตพื้นที่ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ราย และ ในเขตหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 21 ราย ตามโครงการ “อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน” โดยมี นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลรัษฎา เข้าร่วม

หลังจากนั้น เวลา 14.00 น. ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก เข็มที่ 2 ให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว จำนวน 13 ราย สำหรับนโยบายด้านสาธารณสุขนั้น อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ และ เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะเชื่อเสมอว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา