อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้ป่วยเดินไม่ได้ ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ให้ 2 คัน ในพื้นที่ตำบลวิชิต

โพสเมื่อ : Saturday, October 23rd, 2021 : 10.04 am

 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 5 นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 10 และนางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 12 ร่วมกับ นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และนางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ลงพื้นที่ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 2 คัน ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้สะดวก ในพื้นที่ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตามโครงการ “อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน”