อบจ.ภูเก็ต หนุนสร้างปอดแห่งใหม่กลางเมืองพัฒนาพื้นที่เรือนจำเก่าเป็นสวนสาธารณะ – แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โพสเมื่อ : Thursday, April 21st, 2022 : 6.01 pm

อบจ.ภูเก็ต พร้อมหนุนสร้างปอดแห่งใหม่กลางเมือง วางแผนนำพื้นที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเดิม อายุกว่า 120 ปี มาทำเป็นสวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว และ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เผยอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่

วันนี้ ( 21 เม.ย.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในการแถลงข่าวตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะพาโก้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ว่า .ขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ต มีแผนในการพัฒนาและสร้างปอดแห่งใหม่ให้กับจังหวัดภูเก็ต โดยมีแนวคิดที่จะนำเรือนจำเดิมอายุกว่า 120 ปี มาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ และ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

โดยขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกับทาง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งนายกเรวัต อารีรอบ และ สาโรจน์ อังคณาพิลาส” นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ถึงการนำพื้นที่ดังกล่าวมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด โดยได้ข้อสรุปว่าจะปรับพื้นที่เรือนจำแห่งเก่านี้ให้เป็นสวนสาธารณะด้วย ที่เหมือนเป็นปอดของเมืองที่คล้ายกับสวน ลุมพินี โดยเชื่อมพื้นที่ไปยังวัดหลังศาล และวัดพุธมงคลนิมิต ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าโดยรอบ โดยขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อขอใช้พื้นที่ และออกแบบโครงการ

ด้านนายอานุภาพ เวชวณิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  ที่ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด หลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว การที่จะนำเรือนจำแห่งนี้มาเป็นสถานที่ในการสร้างเสริมสุขภาพ จิตใจ ให้กับชาวภูเก็ต โดยการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สร้างปอดแห่งใหม่ให้กับจังหวัดภูเก็ตนับว่าเป็นเรื่องที่ดี

โดยทาง อบจ.ภูเก็ต พร้อมสนับสนุนงบประมาณในโครงการปรับปรุงเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้มีพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ขณะที่ นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า มีอายุประมาณ 120 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี 2444 ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมือง มีพื้นที่ประมาณ 47 ไร่ สำหรับเรือนจำดังกล่าวนับเป็นเรือนจำเก่าแก่อีกแห่งของจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันไม่ได้ใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษแล้ว เนื่องจากมีความคับแคบไม่สามารถรองรับนักโทษที่มีจำนวนมากได้

อย่างไรก็ตามทางเรือนจำเห็นด้วยกับทางจังหวัด ที่จะปรับพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ เป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทั้งนี้มีการประชุมแนวทางที่จะพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมา และการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง เพื่อประโยชน์สาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วย

สำหรับการดำเนินการนั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อส่งพื้นที่คืนให้กับกรมราชทัณฑ์ หลังจากนั้นทางกรมก็จะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อให้ทางจังหวัดขอใช้พื้นที่ในการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ด้าน นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต   กล่าวว่า  เรือนจำจังหวัดภูเก็ต อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ต  ดังนั้นเทศบาลนครภูเก็ต  พร้อมสนับสนุนแผนการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เรือนจำแห่งนี้กลับมามีชีวิตและให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป