อบจ.ภูเก็ต ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาหารกลางวันของนักเรียน

โพสเมื่อ : Wednesday, December 28th, 2022 : 9.39 am

 

ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียนสักกัด อบจ.ภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนได้ทานอาหารที่มีคุณภาพ

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯนางสาวเลขา อินทะนะนก หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นางโสภา บุญตันตราภิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ นางสาวภัทราพร โภคบุตร ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน และติดตามประเมินการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ประกอบด้วย โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน และโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา