อบจ.ภูเก็ต สืบสานประเพณีถือศีลกินผัก มอบข้าวสารกว่า 4พันกิโลฯ-ชุดตรวจ ATK 12,000 ชุด ให้กับศาลเจ้า

โพสเมื่อ : Monday, October 4th, 2021 : 7.49 pm

 

อบจ.ภูเก็ตร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต มอบข้าวสารกว่า 4 พันกิโลกรัม พร้อมชุดตรวจ ATK จำนวน 12,000 ชุด ให้ศาลเจ้าต่างๆในภูเก็ต

 

วันนี้ ( 4 ต.ค.) นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.บัญชา ค้าของ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสาธารณสุข รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันส่งมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 12,000 ชุด และข้าวสารจำนวน 4,150 กิโลกรัม ให้กับศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต กว่า 30 ศาลเจ้า เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 วันที่ 6-14 ตุลาคม โดยมี นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะ นายกิตติวงศ์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมอ๊ามภูเก็ต และนายทนง องค์สันติภาพ อุปนายกสมาคมอ๊ามภูเก็ต ร่วมรับมอบ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต

 

 

สำหรับชุดตรวจ ATK องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้กับศาลเจ้าเพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก

 

 

ส่วนข้าวสารทางผู้มีจิตกุศล ได้สนับสนุนข้าวสารจำนวน 10,000 กิโลกรัม ผ่านทางอบจ.ภูเก็ต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หลังรับมอบทางอบจ.ภูเก็ต ได้จัดสรรออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 อบจ.ภูเก็ต จะร่วมกับผู้บริจาค ส่งมอบข้าวสารให้กับศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต รวมจำนวน 4,150 กิโลกรัมในวันนี้(4 ต.ค.) ส่วนที่ 2 จะนำข้าวสารไปมอบให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งกักตัวอยู่ที่บ้าน และได้รับความเดือดร้อน ส่วนที่ 3 จะนำข้าวสารไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนลำบากต่อไป

 

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ นางธันยรัศน์ อัจฉริยะฉาย ผู้บริหารโรงแรมเครือในเครือกะตะกรุ๊ปได้มอบเงินสนับสนุนให้กับศาลเจ้าต่างๆ ในภูเก็ตอีกด้วย