อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบชุดอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

โพสเมื่อ : Thursday, July 21st, 2022 : 1.30 pm

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  2565  นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 10 และนางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 12 ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมส่งมอบชุดอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับการประสานจากประชาชนในครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน ทางคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดหาของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน