อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เกาะมะพร้าว มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

โพสเมื่อ : Friday, January 21st, 2022 : 7.28 pm

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 6 ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งมอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กักตัวอยู่ภายในบ้าน (Home Isolation) จำนวน 17 ครัวเรือน ตามโครงการ “อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน” โดยมี นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายพรเทพ เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว นายยูโสบ ทอดทิ้ง ผู้ใหญ่บ้านเกาะมะพร้าว นายอัครพล สามารถ สารวัตรกำนันตำบลเกาะแก้ว และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับผลกระทบกรณีกักตัวอยู่ภายในบ้าน ซึ่งสมาชิกในครอบครัว กำลังขาดแคลนข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ทางคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดหาของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเบื้องต้น