อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปรับปรุงถนนชุมชนกิ่งแก้ว

โพสเมื่อ : Tuesday, July 26th, 2022 : 3.23 pm

 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 7 นายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ร่วมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการนำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ปรับปรุงผิวถนน ณ ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายธีระ พุ่มช่วย และนายไตรศักดิ์ ตันกูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา นายนิยม สว่างคีรี ประธานชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 2 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ประสานมายัง อบจ.ภูเก็ต เพื่อขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล – รถบด ลงพื้นที่ปรับปรุงถนนชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมิให้เกิดอุบัติเหตุแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้ร่วมบูรณาการดำเนินงานดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร