อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลาดยาง ณ ร.ร.บ้านฉลอง

โพสเมื่อ : Friday, June 17th, 2022 : 8.23 am

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.15 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทนง อุตสาหะ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นายสุทธิชัย เอ่งฉ้วน นายช่างโยธาอาวุโส ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานลาดยางแอสฟัลติก ปรับปรุงพื้นผิว ระยะทางยาวประมาณ 100 เมตร กว้าง 5 เมตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระบายการจราจร สร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการสัญจรของผู้ปกครองที่มารับส่งนักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ