อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก พื้นที่หมู่ที่ 1,4 และ 7 ตำบลรัษฎา ผลตรวจเป็นบวก 10 ราย

โพสเมื่อ : Tuesday, August 17th, 2021 : 8.48 pm

 

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา ณ ร.ร.บ้านเกาะสิเหร่ ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” มีประชาชนเข้าตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 329 ราย และมีผลตรวจเป็นบวก จำนวน 10 ราย

 

 

วันนี้ ( 17 ส.ค.) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 9 และนายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 11 ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชน และ เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” พร้อมแจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้กับกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ฟรี ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 329 ราย และมีผลตรวจเป็นบวก จำนวน 10 ราย

 

อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักต่อความห่วงใยของประชาชน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะการป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษา