อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ ต.วิชิต

โพสเมื่อ : Thursday, July 29th, 2021 : 8.34 am

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 10 และนางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 12 ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ประชาชน ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลวิชิต ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี จำนวนประมาณ 500 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักต่อความห่วงใยของประชาชน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะการป้องกันนั้น ย่อมดีกว่าการรักษา