อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

โพสเมื่อ : Wednesday, September 8th, 2021 : 4.33 pm


 

นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ  เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 5 นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 9 นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเชื้อ คงจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 31 ครัวเรือน ในเขตชุมชนสะพานร่วมพูลผล 1 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2564 ที่ผ่านมา

 

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีมีประชาชนได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้กักตัวอยู่ภายในบ้าน จำนวน 31 ครัวเรือน ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบเรื่องอาหารในการอุปโภค บริโภค น้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

 

 

ทางคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต มิได้นิ่งนอนใจ จึงดำเนินการจัดหาของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นและลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในการผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ในโอกาสนี้ ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่ช่วยเหลือทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง