อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

โพสเมื่อ : Monday, September 6th, 2021 : 8.48 am

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 10 และนางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 12 ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 3 ครัวเรือน ในเขตตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 18.30 น.

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานจากประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิต กรณีมีประชาชนได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้กักตัวอยู่ภายในบ้าน บริเวณชุมชนสะพานหิน จำนวน 2 ครัวเรือน มีสมาชิกในบ้าน หลังละ 5 ราย และบริเวณถนนศักดิเดช หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 ราย ซึ่งสมาชิกในครอบครัวดังกล่าว กำลังขาดแคลนอาหาร น้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ทางคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต มิได้นิ่งนอนใจ จึงได้จัดหาของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นและลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที  ในโอกาสนี้ ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่ช่วยเหลือทุกๆ ฝ่าย