อบจ.ภูเก็ต ร่วม ทต.รัษฎา เปิดศูนย์ CCC แห่งที่ 2 รับกลุ่มสีเขียว

โพสเมื่อ : Sunday, August 22nd, 2021 : 12.10 pm

อบจ.ภูเก็ตเร่งแก้ปัญหาเตียงเต็ม ร่วมเทศบาลตำบลรัษฎา เปิดศูนย์ CCC แห่งที่ 2 รับผู้ป่วยกลุ่มแรงงานต่างด้าว (กลุ่มสีเขียว) ที่องค์การสะพานปลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ร่วมกับ เทศบาลรัษฎา จัดตั้งศูนย์ดูแลโควิด 19 ชุมชน หรือ CCC แห่งที่ 2 เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่ไม่แสดงอาการ (ผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว) หลังจากศูนยดูแลโควิด19ฯ แห่งแรก ที่เรือนจำภูเก็ตเก่าเริ่มที่จะรับผู้ป่วยจนใกล้เต็มแล้ว โดยนายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ. ภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าดำเนินการ

สำหรับการตั้ง ศูนย์ COVID-19 Care Centre แห่งที่ 2 (ศูนย์ CCC แห่งที่ 2) ภายใต้งบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) และ เทศบาลตำบลรัษฎา ที่จะจัดตั้งขึ้นภายในบริเวณ องค์การสะพานปลา จะเริ่มเปิดรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวในวันนี้ (22 ส.ค.2564) โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด จำนวน 200 เตียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหา โรงพยาบาลสนามอื่นๆในพื้นที่ภูเก็ตเตียงล้น เนื่องจากพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น