อบจ.ภูเก็ต ร่วมแจกอาหารแก่ประชาชน เนื่องในวันอาหารโลก World Food Day 2022

โพสเมื่อ : Saturday, October 15th, 2022 : 5.05 pm

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 12 ร่วมแจกอาหารกล่อง จำนวน 1,500 ชุด พร้อมขนม และน้ำดื่ม ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันอาหารโลก (World Food Day) ประจำปี 2565 ซึ่งมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายและพันธมิตร จัดขึ้น ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิสโกลารส์ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมกับ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือใช้ตัวย่อว่า FAO) กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี วันอาหารโลก World Food Day มีมามากกว่า 76 ปีแล้ว

โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทั้งโลกมีส่วนร่วมกันจัดการกับปัญหาความอดอยาก หิวโหย ของผู้คนที่ขาดแคลนอาหารเพราะกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก มีปัญหาความยากจน โดยส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตชนบท ห่างไกลจากสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ และต้องพึ่งพาการเกษตรเพื่อการดำรงชีพและการขาดแคลนอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตก็เป็นเรื่องใหญ่

ในปีนี้ มูลนิธิสโกลารส์ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย สาขาภูเก็ต และเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมกันว่างแผนจัดงานวันอาหารโลก ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 โดยตั้งเป้าหมายการแจกจ่ายอาหารกล่อง จำนวน 20,000 กล่อง น้ำ นม ขนม และอื่นๆ ทั่วทุกอำเภอ ของจังหวัดภูเก็ต