อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว เสน่ห์ชุมชนยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต”

โพสเมื่อ : Sunday, September 4th, 2022 : 1.27 pm

อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว และบริเวณถนนถลาง ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน และนางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานดังกล่าว จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ประจำปี พ.ศ.2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีและวัฒนธรรม โดยการนำอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดภูเก็ต มาจูงใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดภูเก็ต และส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศกาลประเพณีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต เพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ภายในจังหวัดภูเก็ต

โดยกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว และบริเวณถนนถลาง ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้รับความร่วมมือจากทั้งกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี