อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก

โพสเมื่อ : Wednesday, September 21st, 2022 : 11.57 am

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดชุดตรวจ ATK จำนวน 19,000 ชุด และสนับสนุนข้าวสารให้ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตทุกศาลเจ้า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ดร.กุสุมา สว่างพันธุ์ หน.กลุ่มงานโรคติดต่อ สนง.สสจ.ภูเก็ต นายกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมอ๊ามภูเก็ต และประธานมูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบ๊เก๊ง ร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ๊เก๊ง

โดยประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 – 4 ตุลาคม 2565 จำนวน 9 วัน (ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการละเว้น การเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต สำหรับประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตในปีนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ในวันที่ 27 กันยายน 2565 พร้อมสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้กับทุกศาลเจ้ารวมกว่า 19,000 ชุด และสนับสนุนข้าวสารให้ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตทุกศาลเจ้าเพื่อใช้ในประเพณีถือศีลกินผักด้วย

 

 

โดยจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการปล่อยขบวนแห่ จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ไปสู่เวทีกลางสะพานหิน ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป, จัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป, การออกเยี่ยมอ๊าม (ศาลเจ้า) ไหว้พระ 9 อ๊าม 9 วัน ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 – 4 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป, การจำหน่ายอาหารเจ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 – 4 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณอ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

 

 

นอกจากนี้ อ๊าม(ศาลเจ้า) ต่างๆ ได้มีการประกอบพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 – 4 ตุลาคม 2565 อาทิ พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม)พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) เป็นต้น