อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการจัดงานวิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต ครั้งที่ 11

โพสเมื่อ : Monday, May 13th, 2024 : 2.31 pm

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนไปยังสมาคมเพอรานากันประเทศไทย จัดงานวิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต ครั้งที่ 11 “มงคลแก่ชีวิตคู่ รู้คุณค่าอนุรักษ์วัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2567 โดยร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อสืบสานความสง่างามของพิธีแต่งงานของชาวบาบ๋า-เพอรานากันภูเก็ตที่สืบทอดกันมากว่าหนึ่งร้อยปี
ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่ได้จัดงานนี้อย่างสมบูรณ์