อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการเชื่อมโยงโครงข่ายและข้อมูลผ่านระบบกล้อง CCTV ร่วมกันของหน่วยงานภายใน จ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Thursday, November 24th, 2022 : 9.07 am

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการเชื่อมโยงโครงข่ายและข้อมูลผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร่วมกันของหน่วยงานภายในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตมีแนวทางในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 10 ด้าน GEMMMSSTIF โดยมีด้าน Smart City เป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบความปลอดภัย และนำร่องในด้านต่างๆ โดยทางจังหวัดภูเก็ตเป็น 5 พื้นที่นำร่องในการพัฒนาจังหวัดให้เป็น Smart City ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตมีแนวทางในการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และประชาชนภายในจังหวัดภูเก็ต
โดยการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับการบันทึกข้อมูลการกระทำความผิด เพื่อเป็นหลักฐานในการค้นหาผู้กระทำความผิดเท่านั้น แต่ยังขาดการเชื่อมโยงกันในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการจัดการข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดได้
จังหวัดภูเก็ตจึงมีแนวทางในการบูรณาการเชื่อมโยงโครงข่ายและข้อมูลผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร่วมกันของหน่วยงานภายในจังหวัดภูเก็ตบูรณาการเชื่อมโยงโครงข่ายและข้อมูลผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร่วมกันของหน่วยงานภายในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดูแล เฝ้าระวัง บริการให้ความปลอดภัยกับประชาชน และนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ต