อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การใช้เทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ

โพสเมื่อ : Wednesday, August 10th, 2022 : 3.44 pm

อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การใช้เทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ และ พืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมและนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ภูเก็ต

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (10 ส.ค.) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การใช้เทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ และพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยนายสายันต์ ตันพาณิชย์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ นายรณรงค์ วุ่นซิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ อธิการบดี และสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ โดยนายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคม โดยมี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายสายันต์ ตันพาณิชย์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง วว.กับ  4 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในภูเก็ต ครั้ง เนื่องจากทาง วว.มีงานวิจัยเกี่ยวกับไม้ดอกและไม้ประดับ จึงต้องการที่จะเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดภูเก็ตปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อส่งให้กับลูกค้าในภูเก็ต ลดการนำเข้าไม้ดอกไม้ประดับจากต่างจังหวัด และเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการสร้างช่องทางอาชีพให้กับเกษตรกรให้ภูเก็ตอีกด้วย

โดยทาง วว.จะเข้ามาสนับสนุนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รวมไปถึงรวมกับมือทาง อบจ.ภูเก็ต ในการจัดสรรพื้นที่ให้กับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ปลูก และในส่วนของจังหวัดจะสนับสนุนพื้นที่สวนสาธารณะในการจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเช็คอินของภูเก็ต รวมไปถึงพื้นที่ขาย เป็นต้น

 

ด้าน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เมื่อช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ทางอบจ.ภูเก็ต ได้ร่วมหารือเรื่องนี้กับทางผู้ว่าฯ และ วว.นอกรอบ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ภูเก็ต ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต เห็นด้วยและสนับสนุนในเรื่องนี้ เพราะจะเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพราะความต้องการใช้ไม้ดอกไม้ประดับตามโรงแรมต่างๆ มีอยู่จำนวนมาก จะทำให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น และหากเป็นไปได้อยากเสนอให้มีการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณศาลากลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่สวยงามและทำให้คนรู้จัก วว.มากขึ้นด้วย

ขณะที่ ที่นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า ในส่วนของทางสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ได้มีการพูดคุยกับทาง วว.ในการเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยการนำมาตกแต่งจานอาหารและเครื่องดื่ม ที่ขณะนี้มีมากขึ้น แต่จะต้องเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สามารถรับประทานได้และปลอดภัย ซึ่งทางสมาคมจะร่วมกับทาง วว.ในการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรของโรงแรมที่เป็นสมาชิกต่อไป