อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่ง จ.ภูเก็ต ประจำปี 2565

โพสเมื่อ : Monday, July 25th, 2022 : 1.52 pm

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ อาคารยิมเนเชียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส คาราเต้-โด เปตอง ยูยิตสู เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด เทควันโด และแบดมินตัน ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องและเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาภายในจังหวัดได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพของตนเองและมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนากีฬาของประเทศโดยการสร้างฐานนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น