อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามรับมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

โพสเมื่อ : Friday, June 10th, 2022 : 1.38 pm

 

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามรับมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามรับมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 49 จังหวัด

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ณ ห้องแกรนต์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี