อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ”

โพสเมื่อ : Wednesday, April 5th, 2023 : 2.30 pm

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และภาคส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ แก่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ นำไปถวายพระสังฆาธิการ และมอบให้กระทรวงวัฒนธรรม รับมอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ”

นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศลต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีถวายพระกุศล แสดงออกถึงความรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่งคงสืบไป