อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม กรอ. ภูเก็ต หารือ แก้ปัญหาในภูเก็ต

โพสเมื่อ : Friday, February 9th, 2024 : 10.09 am

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม กรอ. ภูเก็ต หารือ แก้ปัญหารถโดยสาร – ปรับปรุงถนนซอยแก้รถติด รวมทั้งแก้ไขปัญหาระเบียบการจ้างครูต่างชาติ ของโรงเรียนรัฐและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ใขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ณ จังหวัดระนอง วันที่ 22-23 มกราคม 2567 การเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน บ้านพารา – เมืองใหม่

และโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัด ทล.402 กับ ทล.4027 และ ทล.4025 (แยกท่าเรือ)  การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale Phuket 2025”

และการเสนอให้จังหวัดภูเก็ตและประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต เข้าร่วมประกวดรางวัลเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์โลก และงานเทศกาลระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 ของสมาคมเทศกาลและอีเวนต์นานาชาติ

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาระเบียบการจ้างครูต่างชาติ ของโรงเรียนรัฐและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำให้โรงเรียนรัฐไม่สามารถจ้างครูต่างชาติที่มีคุณภาพได้

รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องรถโดยสารสาธารณะภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การปรับปรุงถนนซอยที่สามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงไปออกเส้นทางใหญ่ เป็นต้น