อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดรางวัลเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์โลกและงานเทศกาลระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

โพสเมื่อ : Saturday, February 10th, 2024 : 1.37 pm

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดรางวัลเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์โลกและงานเทศกาลระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภาคใต้) หรือสำนักฯ ทีเส็บ ภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน เตรียมเสนอให้จังหวัดภูเก็ตและประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต เข้าร่วมประกวดรางวัลเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์โลก และงานเทศกาลระดับนานาชาติประจำปี 2567 ของสมาคมเทศกาลและอีเวนต์นานาชาติ (2024 IFEA World Festival & Event City Award และ 2024 IFEA / Haas & Wilkerson Pinnacle Awards Competition) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการ สนับสนุนข้อมูลรายละเอียด ตามหลักเกณฑ์ของการประกวด ที่มีความครบถ้วน เพื่อนำไปจัดทำเล่มส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันคัดเลือกชื่อทางการของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตเพื่อใช้ในการส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติ พร้อมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นคัดเลือกเทศกาลหรือ Event ประจำจังหวัด อาทิ ประเพณีพ้อต่อ ถนนสายวัฒนธรรม ภูเก็ตล็อบสเตอร์เฟสติวัล เทศกาลอาหารทะเล  ประเพณีไหว้เทวดา เทศกาลโคมไฟ เทศกาลตรุษจีน การแข่งขันกีฬาภูเก็ตคิงส์คัพ รีกัตต้า ฯลฯ ซึ่งจะคัดเลือกเทศกาลที่โดดเด่นและสำคัญ 10 อันดับแรกเพื่อใช้ประกอบในการนำเสนอของจังหวัดภูเก็ต