อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วม

โพสเมื่อ : Wednesday, July 3rd, 2024 : 3.06 pm

 

วันนี้ ( 3 กรกฎาคม 2567) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเศกสรรค์ สัจจศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ นาวาเอก อรรฆพงศ์ บรรพบุตร รอง ผอ.กพร.บก.ทรภ.3 นายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย สุนประสพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต