อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566

โพสเมื่อ : Friday, July 14th, 2023 : 3.35 pm

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566 ณ ล่องแก่งหนานมดแดง ต.ลานช่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬา “อบจ.คัพ ภาคใต้” เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ในส่วนของสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้
การนำส่งเงินบำรุงของ อบจ.ภาคใต้ ให้กับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย การจัดทำรายการโทรทัศน์ตามโครงการ “Reform รพ.สต.” จำนวน 49 จังหวัด การติดตามความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อบจ. เป็นต้น