อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงเรือนจำเป็นสวนสาธารณะ

โพสเมื่อ : Thursday, May 26th, 2022 : 7.58 pm

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิมเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565 โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต นายสมมิตร สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

 

 

เพื่อหารือความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงเรือนจำเก่าเป็นสวนสาธารณะและสิ่งก่อสร้างประกอบ ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุงอาคารเดิมของเรือนจำและสิ่งก่อสร้างใหม่ ได้แก่ การปรับปรุงอาคารเดิมเพื่อใช้ในโครงการพชธรรม การปรับปรุงสวนสาธารณะ อาคารประตูทางเข้า และอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของ อบจ.ภูเก็ต การปรับปรุงที่จอดรถใต้ดิน เป็นความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมทั้งได้ติดตามเรื่องการส่งมอบพื้นที่เรือนจำแห่งเดิมจากกรมราชทัณฑ์คืนให้กับกรมธนารักษ์