อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 10 หาดสวยภูเก็ต อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โพสเมื่อ : Saturday, May 28th, 2022 : 7.34 pm

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 10 หาดสวยภูเก็ต อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day 10 หาดสวยภูเก็ต อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ครั้งที่ 2 /2565 ณ ชายหาดอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดย นายสำราญ สินทอง เลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน กล่าวรายงาน และนายสรศักดิ์ รณะนันทน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายอิทธิพงษ์ คงนาม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 2 ว่าที่ร้อยตรี ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 5 และนายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 11 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day 10 หาดสวยภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเอกชน นักศึกษา ผู้นำชุมชนองค์กร สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลหรือองค์กรสาธารณประโยชน์

นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการจัดการขยะและช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาขยะ และได้ร่วมกันดูแลรักษา ฟื้นฟูและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกำจัดขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศไม่ให้หมุนเวียนกลับลงสู่ทะเลที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเล อีกทั้งยังทำให้ชายหาดสะอาดและสวยงามอีกด้วย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ในการดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ทั้งนี้ ขอให้การดำเนินโครงการ Big Cleaning Day 10 หาดสวยภูเก็ต อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปล่อยเต่า ฝ่าคลื่น คืนสู่อันดามัน เก็บขยะชายหาด ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอให้ทุกท่านร่วมกันดูแล ปกป้องชายหาดและท้องทะเล ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความสมบูรณ์และมีความยั่งยืนตลอดไป”