อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

โพสเมื่อ : Monday, February 21st, 2022 : 6.15 pm

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวทางน้ำในอนาคต ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ณ บริเวณปากซอยชุมชนต้นโพธิ์ คลองบางใหญ่ ด้านข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต นายธีรยุทธ นาวีการ ประธานชมรมรักษ์บางใหญ่ นายพิชพงศ์ โกยฐานันดร ประธานชุมชนต้นโพธิ์ รวมถึงประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 และนักศึกษาคณะรัฐนประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ภายใต้โครงการวิศวกรสังคม) เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากคลองบางใหญ่ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต วันนี้ทุกฝ่ายได้มาช่วยกันบูรณาการพัฒนาฟื้นฟู ทั้งในส่วนของภาคราชการ เช่น โยธาธิการจังหวัด สิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกับทางท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต รวมถึงภาคประชาชน จิตอาสา ซึ่งหากทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันเช่นนี้ คิดว่าอีกในระยะเวลาไม่นาน ก็จะเห็นภาพฝันของคลองบางใหญ่ที่มีความสะอาดสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตต่อไป

 

 

ด้าน นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคลองบางใหญ่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และลงพื้นที่มาร่วมบูรณาการ เพื่อพัฒนาบริเวณนี้ให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อไปในอนาต ซึ่งในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้บริการ โดยจะนำเครื่องจักรกลหนัก มาร่วมบูรณาการพัฒนาคลองบางใหญ่