อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพัฒนา “คลองบางใหญ่”

โพสเมื่อ : Tuesday, January 11th, 2022 : 10.04 am

 

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพัฒนา “คลองบางใหญ่” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566

วันที่ 10 ม.ค. 64 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอกะทู้ เขต 1 และ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพัฒนา “คลองบางใหญ่” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 จังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณคลองบางใหญ่ (ข้างตลาดน้ำกะทู้เก่า) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้มีความรักความผูกพันธ์ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน