อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต หารือการสนับสนุนการรื้อถอนและขนย้ายวัสดุเรือนจำจังหวัดภูเก็ต

โพสเมื่อ : Tuesday, June 28th, 2022 : 9.39 am

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ร่วมกับ นายไพศาล เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ร่วมประชุมหารือการรื้อถอนและขนย้ายวัสดุต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ที่เรือนจำแห่งใหม่
ซึ่งเรือนจำจังหวัดภูเก็ตได้ประสานผ่านจังหวัดภูเก็ต ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตดำเนินการสนับสนุนการรื้อถอนและขนวัสดุต่างๆไปใช้ประโยชน์ที่เรือนจำแห่งใหม่ โดยนำเครื่องจักร รถบรรทุกพร้อมเชื้อเพลิงและบุคลากรในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้ลงดูพื้นที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิมอีกด้วย