อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลป่าตอง ปรับถนนชุมชนบ้านกะหลิม อำนวยความสะดวกชาวบ้านลำเลียงพืชผลทางการเกษตร

โพสเมื่อ : Friday, March 17th, 2023 : 3.46 pm

 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายศุภชาติ กิจดำเนิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.กะทู้ เขต 2 พร้อมด้วย นายชาญชัย สุขโข ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมกับ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันปฏิบัติงานปรับพื้นที่ถนนชุมชนบ้านกะหลิม ซอยพระบารมี 7 เชื่อมต่อซอยพระบารมี 8/1 เชื่อมต่อซอย 3 บางต้นข้าว ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อการสัญจรของชาวบ้านในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรลงมาขายในพื้นที่ด้านล่าง เพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน และเป็นเศรษฐกิจฐานรากในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป