อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จัดโครงการ “ภัยออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด” รุ่นที่ 3

โพสเมื่อ : Tuesday, July 25th, 2023 : 5.03 pm

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ “ภัยออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด” รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนเมืองถลาง โดยนายไพฑูรย์ โชติชัยพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนางสายชล ส่งแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเมืองถลาง เข้าร่วม จำนวน 504 คน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมออนไลน์ในทุกรูปแบบ สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย สามารถวิเคราะห์ ประเมินสื่อจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต, ชุดกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์, สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต และชุดโครงการฮัก ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์