อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต ปรึกหารือการยกระดับส่งเสริมสุขภาพ

โพสเมื่อ : Friday, December 24th, 2021 : 12.34 pm

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต และ นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยรุ่งเรืองกิจ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ ดร.พุทธพร บุญณะ ประธานกรรมการศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Spa and Wellness Tourism Innovation Center) เพื่อปรึกหารือความร่วมมือในการยกระดับการส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล