อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ทน.ภูเก็ต หารือการบริหารจัดการที่ดินโรงฆ่าสัตว์

โพสเมื่อ : Monday, October 10th, 2022 : 7.45 pm

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายนิติ เพ็ชรประดับสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการที่ดินโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565