อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ออกหน่วยตรวจผู้สูงอายุ โครงการวิจัยศึกษาโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ใหม่จากเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้

โพสเมื่อ : Wednesday, May 25th, 2022 : 8.27 am

 

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ออกหน่วยตรวจผู้สูงอายุ โครงการวิจัยศึกษาโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ใหม่จากเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ และการควบคุมเหนือพันธุกรรมของประชากรสูงวัยที่มีสุขภาพดีใน 4 ภูมิภาค

 

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับทีมงานคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ตามโครงการวิจัยการศึกษาโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ใหม่จากเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ และการควบคุมเหนือพันธุกรรมของประชากรสูงวัยที่มีสุขภาพดีใน 4 ภูมิภาค โดยมี บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยบริการ

 

 

เนื่องด้วยคณาจารย์และคณะผู้วิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกนิษฐา ภัทรกุล ซึ่งได้รับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในหมวดสังคมคุณภาพและความมั่นคง กลุ่มเรื่อง การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ในหัวข้อเรื่อง แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้และรูปแบบการควบคุมเหนือพันธุกรรมของประชากรสูงวัยที่มีสุขภาพดีใน 4 ภูมิภาค ของประเทศไทย ซึ่งในการวิจัยนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจและวินิจฉัยสุขภาวะในประชากรผู้สูงอายุสุขภาพดี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และวิธีการเทคนิคพิเศษใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย

 

 

ทางคณะผู้วิจัย ได้เล็งเห็นว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุสุขภาพดี และคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เข้ากับบริบทของงานวิจัย และมีความเหมาะสมที่จะขอความอนุเคราะห์ในการเนินงานวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาวะต่างๆ เป็นฐานข้อมูลตัวแทนของประชากรภาคใต้ของประเทศไทย

 

 

ดังนั้น โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จึงได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.