อบจ.ภูเก็ต “รักษ์โลก” จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันน้ำโลก

โพสเมื่อ : Tuesday, March 22nd, 2022 : 11.50 am

 

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในวันน้ำโลก เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (22 มี.ค.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) โดยสำนักช่าง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 เนื่องในวันน้ำโลก โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที อบจ.ภูเก็ต ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

 

 

นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานว่า อบจ.ภูเก็ต กำหนดจัดโครงการรักษ์ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโครงการฯ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อยจำนวน 3 ครั้ง เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างเสริมการดูแลทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน แม่น้ำ คูคลอง และชายหาด นั้น

 

 

การจัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม คือ “วันน้ำโลก” เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยเฉพาะประเด็นการจัดการปัญหาน้ำเสีย ข้อร้องเรียน และแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐที่เหมาะสม ตามระเรียบกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

 

 

ด้าน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ตได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นจุดขายหลักทางการท่องเที่ยวของภูเก็ต นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูเก็ตเพื่อมาชมความสวยงามตามธรรมชาติ ดังนั้นภูเก็ตจำเป็นที่จะต้องดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่กับภูเก็ตตลอดไปอย่างยั่งยืน