อบจ.ภูเก็ต มอบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสวัสดิการชุมชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2565

โพสเมื่อ : Tuesday, July 12th, 2022 : 8.08 pm

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (12 ก.ค.65)  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต มอบเงินอุดหนุนงบประมาณ 200,000 บาท แก่โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสวัสดิการชุมชน จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้พัฒนาชุมชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป ณ สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต